Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


諸色人等

诸色人等

zhū sè rén děng

wszystkie rodzaje ludzi

all kinds of people

Szczegóły

爭長競短

争长竞短

zhēng cháng jìng duǎn

rozwodzić się nad drobiazgami

squabble over trifles

Szczegóły

爭風吃醋

争风吃醋

zhēng fēng chī cù

walczyć o uczucia mężczyzny lub kobiety; być zazdrosnym o rywala w miłości

fight for the affection of a man or woman; be jealous of a rival in a love affair

Szczegóły

爭貓丟牛

争猫丢牛

zhēng māo diū niú

szukać drobnych korzyści, ale spowodować dużą stratę

seek small gains but incur big losses

Szczegóły

爭名奪利

争名夺利

zhēng míng duó lì

dążyć do bogactwa i sławy

strive for fame and wealth

Szczegóły

竹報平安

竹报平安

zhú bào píng ān

poinformować w liście do domu, że wszystko jest w porządku

report in a letter home that everything is well

Szczegóły

逐客令

zhú kè lìng

nakaz dla gościa do opuszczenia miejsca

order for a guest to leave

Szczegóły

竹籬茅舍

竹篱茅舍

zhú lí máo shè

proste życie

simple dwelling

Szczegóły

逐鹿中原

zhú lù zhōng yuán

próbować przejąć kontrolę nad imperium

try to seize control of the empire

Szczegóły

逐末舍本

zhú mò shě běn

skupiać się na błahostkach i zaniedbywać istotne części

attend to trifles but neglect essentials

Szczegóły

竹頭木屑

竹头木屑

zhú tóu mù xiè

rzeczyniewielkiej wartości, lecz pewnej użyteczności

things not of much value but of some use

Szczegóły

鑄成大錯

铸成大错

zhù chéng dà cuò

popełnić wielki błąd

make a gross error

Szczegóły

鑄劍為犁

铸剑为犁

zhù jiàn wéi lí

przekuć miecze na lemiesze

beat swords into plowshares

Szczegóły

助桀為虐

助桀为虐

zhù jié wéi nüè

być pomocnikiem zła

be an accomplice in evil

Szczegóły

助人為樂

助人为乐

zhù rén wéi lè

znajdować przyjemność w pomaganiu innym

find pleasure in helping others

Szczegóły

築室道謀

筑室道谋

zhù shì dào móu

nie mieć wiedzy i nic nie osiągnąć; Zbyt wielka różnorodność opinii jest bezużyteczna; szukać porady u ignorantów

lack know-how and accomplish nothing; Too much diversity in opinion is useless. ③seek advice from know-nothings

Szczegóły

著書立說

著书立说

zhù shū lì shuō

zostać autorem, pisać rozprawy naukowe, zaprezentować własną teorię, założyć szkołę myśli

become an author; write scholarly works; establish one's theory; found a distinct school of thought

Szczegóły

著書立說

着书立说

zhù shū lì shuō

stać się autorem, pisać dzieła naukowe, zaprezentować swoją teorię, założyć szkołę (myśli stc.)

become an author; write scholarly works; establish one's theory; found a distinct school of thought

Szczegóły

正本清源

zhèng běn qīng yuán

dokonać radykalnych reform; radykalnie odnowić

effect radical reforms; thoroughly overhaul

Szczegóły

政出多門

政出多门

zhèng chū duō mén

każda część instytucji działa po swojemu

each department acting on its own

Szczegóły

正襟危坐

zhèng jīn wēi zuò

siedzieć prosto i patrzeć przed siebie

sit upright and look straight ahead

Szczegóły

證據確鑿

证据确凿

zhèng jù què záo

dowody niemożliwe do odrzucenia

irrefutable-conclusive evidence

Szczegóły

正氣凜然

正气凛然

zhèng qì lǐn rán

wzbudzająca podziw prawomyślność

awe-inspiring righteousness

Szczegóły

正色厲聲

正色厉声

zhèng sè lì shēng

groźna twarz i surowy głos

with a severe countenance and a harsh voice

Szczegóły

正言不諱

正言不讳

zhèng yán bù huì

uzdrawiające słowa, które nie skrywają niczego

Szczegóły

正顏厲色

正颜厉色

zhèng yán lì sè

wyglądać poważnie i surowo; być surowym

look serious and severe; be stern

Szczegóły

芝艾俱焚

zhī ài jù fén

Szlachetni i niscy jednako spotkają swój los; źli przepadli razem z dobrymi

The noble and the lowly alike met their fate.; The good perished with the bad.

Szczegóły

知白守黑

zhī bái shǒu hēi

wiedzieć wszystko, ale milczeć

know all but remain silent

Szczegóły

知彼知己

zhī bǐ zhī jǐ

znać obie strony

know both sides

Szczegóły

知恩報德

知恩报德

zhī ēn bào dé

zrewanżować się gościnnością, którą się wcześniej otrzymało

return the hospitality that one has received

Szczegóły

知法犯法

zhī fǎ fàn fǎ

świadomie pogwałcić prawo

knowingly violate the law

Szczegóły

枝繁葉茂

枝繁叶茂

zhī fán yè mào

z obfitym ulistnieniem

with luxuriant foliage

Szczegóły

芝焚蕙嘆

芝焚蕙叹

zhī fén huì tàn

smucić się upadkiem bratniej duszy; podobne współczuje podobnemu

One is saddened over the fall of a kindred spirit.; Like grieves for like.

Szczegóły

脂膏不潤

脂膏不润

zhī gāo bù rùn

niemożliwy do skorumpowania urzędnik

incorruptible official

Szczegóły

知過必改

知过必改

zhī guò bì gǎi

Zawsze korygować błąd gdy się go zauważy.

Always correct an error when one becomes aware of it.

Szczegóły

隻雞絮酒

只鸡絮酒

zhī jī xù jiǔ

arch. ofiara składana zmarłym

sacrifice offered to the dead 〈wr.〉

Szczegóły

知己知彼

zhī jǐ zhī bǐ

znać siebie i znać przeciwnika

know one's self and know the enemy

Szczegóły

芝蘭玉樹

芝兰玉树

zhī lán yù shù

godni naśladowcy lub uczniowie

worthy followers-disciples

Szczegóły

知命樂天

知命乐天

zhī mìng lè tiān

być zadowolonym z tego czym się jest

be content with what one is

Szczegóły

知命之年

zhī mìng zhī nián

wiek 50 lat

the age of fifty

Szczegóły

知難而進

知难而进

zhī nán ér jìn

postęp mimo trudności

advance despite difficulties

Szczegóły

知難而退

知难而退

zhī nán ér tuì

wycofać się przed napotkaniem trudnej sytuacji

retreat from difficulties

Szczegóły

知其不可而為之

知其不可而为之

zhī qí bù kě ér wéi zhī

wiedzieć że coś jest niemożliwe i nadal to robić (oznacza wytrwałość lub czasem ślepy upór)

to know that sth is impossible and still strive to do it

Szczegóły

知情不舉

知情不举

zhī qíng bù jǔ

ukryć wiedzę, znać prawdę ale zachować milczenie

conceal knowledge; know the truth (of a case-etc.) but maintain silence

Szczegóły

知情達理

知情达理

zhī qíng dá lǐ

rozsądny, sensowny

reasonable; sensible

Szczegóły

知情識趣

知情识趣

zhī qíng shí qù

rozumieć sprawę

?

Szczegóły

知人論世

知人论世

zhī rén lùn shì

rozumieć pisarzy i ich czasy

understand writers and their times

Szczegóły

知人善任

zhī rén shàn rèn

znać podwładnych i wyznaczyć im stanowiska zgodne z ich zdolnościami

know subordinates and assign them jobs commensurate with their abilities

Szczegóły

知人知面不知心

zhī rén zhī miàn bù zhī xīn

znać człowieka i jego oblicze, ale nie znać jego prawdziwych zamysłów (serca)

Szczegóły

知人之明

zhī rén zhī míng

zdolność i talent do rozpoznawania cech ludzi

capacity to judge a person's qualities

Szczegóły

知書達禮

知书达礼

zhī shū dá lǐ

studiować starożytne klasyki i znać zasady etykiety li; być dobrze wyedkowanym; wyedukowany i racjonalny

study the classics and know the rules of propriety; be well-educated; cultured; educated and reasonable

Szczegóły

知無不言

知无不言

zhī wú bù yán

mówić wszystko co się wie

say all you know

Szczegóły

隻言片語

只言片语

zhī yán piàn yǔ

słowo lub dwa; kilka samotnych słów lub zdań

a word or two; a few isolated words and phrases

Szczegóły

植黨營私

植党营私

zhí dǎng yíng sī

gromadzić się dla samolubnych celów

band together for selfish purposes

Szczegóły

直道而行

zhí dào ér xíng

podążać prostą drogą, postępować prostolinijnie, nie dać się zwieść; zarządzać sprawami bez uprzedzeń

follow the straight path; act with rectitude; not be led astray; handle affairs without bias

Szczegóły

執經問難

执经问难

zhí jīng wèn nán

trzymac w rękach klasyczne dzieło i dyskutować nad tekstem; stawiać pytania uczniom

hold the classics and discuss the text put questions to pupils

Szczegóły

執柯作伐

执柯作伐

zhí kē zuò fá

być swatem

be a matchmaker

Szczegóły

執迷不悟

执迷不悟

zhí mí bù wù

tkwić w błędzie; być uparcie głupim

persist in error; be obstinately foolish

Szczegóły

直上青雲

直上青云

zhí shàng qīng yún

zdobyć najwyższe honory; gwałtowny sukces

get the highest literary honors; meteoric rise

Szczegóły

直抒己見

直抒己见

zhí shū jǐ jiàn

głosić swobodnie swoje opinie

state views frankly

Szczegóły

直言不諱

直言不讳

zhí yán bù huì

nie[zbyt] wyważone słowa

not mince words

Szczegóły

振臂一呼

zhèn bì yī hū

weszwać do działania, unieść rękę i dać sygnał do rozpoczęcia

issue a call for action; raise one's hand and issue a rousing call

Szczegóły

振奮人心

振奋人心

zhèn fèn rén xīn

inspirujący, stymulujący

inspiring; stimulating

Szczegóły

終成泡影

终成泡影

zhōng chéng pào yǐng

nic z tego nie wyszło, nie dać żadnego rezulstatu

come to naught

Szczegóły

鐘鼎人家

钟鼎人家

zhōng dǐng rén jia

bogate domostwo z wieloma domownikami

rich household with many members

Szczegóły

中饋乏人

中馈乏人

zhōng kuì fá rén

nie mieć żony; nie mieć nikogo kto ugotuje posiłek

have no wife; have no one to cook one's food

Szczegóły

鍾靈毓秀

钟灵毓秀

zhōng líng yù xiù

przyjazne otoczenie przyczynia się do rozwoju talentu

A favorable ambience nurtures talent.

Szczegóły

中流砥柱

zhōng liú dǐ zhù

ten, kto stoi wytrwale wbrew okolicznościom

id. one who stands rock-firm; mainstay

Szczegóły

鐘鳴鼎食

钟鸣鼎食

zhōng míng dǐng shí

żyć extrawagancko; cieszyc się pełnym dostatkiem

live an extravagant life enjoy affluence

Szczegóły

螽斯衍慶

螽斯衍庆

zhōng sī yǎn qìng

niech twoi potomkowie będą liczni jak koniki polne (słowa gratulacji dla kolegi, któremu właśnie urodził się syn)

May your offspring be as numerous as a katydid's. (a congratulatory expression used when a son is born to a friend)

Szczegóły

終天之恨

终天之恨

zhōng tiān zhī hèn

żal trwajacy całe życie

lifelong regret

Szczegóły

忠孝節義

忠孝节义

zhōng xiào jié yì

lojalność, synowska troska, czystość, prawomyślność (cztery cnoty konfucjańskie)

loyalty, filial piety, chastity, and righteousness

Szczegóły

眾寡不敵

众寡不敌

zhòng guǎ bù dí

być w mniejzości przed przeważającą siłą

be outnumbered

Szczegóły

眾口鑠金

众口铄金

zhòng kǒu shuò jīn

publiczny chaos może pomieszać dobro ze złem

Public clamor can confound right and wrong.

Szczegóły

眾目共睹

众目共睹

zhòng mù gòng dǔ

to co każdy samemu widzi

what everyone can see for himself

Szczegóły

眾目昭彰

众目昭彰

zhòng mù zhāo zhāng

ludzie widzą wszystko; być jasnym dla wszystkich

the masses are sharp-eyed; be clear to all

Szczegóły

重男輕女

重男轻女

zhòng nán qīng nǚ

uważać że mężczyźni górują nad kobietami

regard men as superior to women

Szczegóły

眾怒難犯

众怒难犯

zhòng nù nán fàn

Niebezpiecznie jest wywoływać złość mas.

It's dangerous to anger the masses.

Szczegóły

眾叛親離

众叛亲离

zhòng pàn qīn lí

być całkowicie odosobnionym

be utterly isolated

Szczegóły

眾所周知

众所周知

zhòng suǒ zhōu zhī

jak wszyscy wiedzą

as everyone knows

Szczegóły

枕戈待敵

枕戈待敌

zhěn gē dài dí

utrzymywać gotowość bojową

maintain combat readiness

Szczegóły

枕戈寢甲

枕戈寝甲

zhěn gē qǐn jiǎ

zachować gotowość bojową; być zaalarmowanym

be on the alert; maintain combat readiness

Szczegóły

枕戈以待

zhěn gē yǐ dài

zachować gotowość bojową

maintain combat readiness

Szczegóły

枕經籍書

枕经籍书

zhěn jīng jí shū

Bardzo sobie upodobać starożytne księgi

be excessively fond of ancient books

Szczegóły

枕冷衾寒

zhěn lěng qīn hán

po wyjeździe małżonka czuć chłód i samotność leżąc samemu w łóżku

after the departure of one's spouse feel cold and lonely while lying in bed alone

Szczegóły

枕石漱流

zhěn shí sòu liú

żyć w odosobnieniu, wycofać się z życia

retire from the world; live in seclusion

Szczegóły

糟糠之妻

zāo kāng zhī qī

żona, która dzieliła ciężki los swojego męża

a wife who has shared her husband's hard lot

Szczegóły

糟糠之妻不下堂

zāo kāng zhī qī bù xià táng

żona która dzieliła ciężki los swojego męża nie zostanie opuszczona

a wife who has shared her husband's hard lot will not be abandoned

Szczegóły

重於泰山

重于泰山

zhòng yú tài shān

być ważniejszym niż góra Tai; być wielkiego znaczenia

be weightier than Mount Tai; be of greatest significance

Szczegóły

眾志成城

众志成城

zhòng zhì chéng chéng

w jedności siła

In union there is strength

Szczegóły

眾醉獨醒

众醉独醒

zhòng zuì dú xǐng

Wszyscy stracili zdrowy rozum (dosł. są pijani) oprócz mnie.

All are drunk except for one who is sober.

Szczegóły

忠言逆耳

zhōng yán nì ěr

prawda boli; szczera porada często rani uszy

the truth hurts; honest advice often grates on the ear

Szczegóły

中原逐鹿

zhōng yuán zhú lù

walka o hegemonię (między władcami na Równinach chińskich)

fight for hegemony (among contending princes-warlords-etc.)

Szczegóły

忠貞不渝

忠贞不渝

zhōng zhēn bù yú

niezachwianie lojalny

unswervingly loyal

Szczegóły

種玉藍田

种玉蓝田

zhǒng yù lán tián

zapłodnić, uczynić kobietę brzemienną

make pregnant

Szczegóły

踵趾相接

zhǒng zhǐ xiāng jiē

podążać czyimiś śladami

follow the footsteps

Szczegóły

直言無諱

直言无讳

zhí yán wú huì

mówić bez ograniczeń

speak without reservation

Szczegóły

直言無隱

直言无隐

zhí yán wú yǐn

mówić szczerze i bez ogródek

f.e. speak one's mind

Szczegóły

執意不從

执意不从

zhí yì bù cóng

uparcie odmawiać poddania się lub uznania się za pokonanego

obstinately refuse to yield

Szczegóły

粥粥無能

粥粥无能

zhōu zhōu wú néng

(o osobie) słaba i niekompetentna

f.e. weak and incompetent (of a person)

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.