Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


知音識趣

知音识趣

zhī yīn shí qù

być w pełnym wzajemnym zrozumieniu i harmoni

be on fully understanding and harmonious terms with each other

Szczegóły

知遇之恩

zhī yù zhī ēn

wdzięczność za słowa zachęty od zwierzchnika

n. gratitude for encouragement from a superior

Szczegóły

抓破臉子

抓破脸子

zhuā pò liǎn zǐ

drapać się po twarzy; sl. otwarcie wystąpić przeciw komuś; wyciągnąć spór na furum publiczne; nie martwić się o sprawę utraty twarzy

scratch one's face 〈coll.〉 openly turn against sb.; bring a dispute into open; don't care about matters of face n. white flowers flecked with red

Szczegóły

知止不殆

zhī zhǐ bù dài

w ten sposób nie wystawisz się na niebezpieczeństwo

Szczegóły

知之為知之,不知為不知

知之为知之,不知为不知

zhī zhǐ wéi zhī zhī bù zhī wéi bù zhǐ

Nie udawaj że znasz coś, czego nie znasz.

Don't pretend to know sth. you don't know.

Szczegóły

隻字不提

只字不提

zhī zì bù tí

ani słowa (o czymś)

not say a single word (about sth.)

Szczegóły

知足不辱

zhī zú bù rǔ

Być zadowolonym z własnego losu to nie chańba

Being contented with one's lot is no disgrace.

Szczegóły

知足常樂

知足常乐

zhī zú cháng lè

być zadowolonym z własnego losu

be content with one's lot

Szczegóły

助我張目

助我张目

zhù wǒ zhāng mù

pomóż mnie dopingować

Help cheer me on

Szczegóły

駐顏有術

驻颜有术

zhù yán yǒu shù

posiąść sekret zachowania młodego wyglądu

possess the secret of preserving youthful looks-complexion

Szczegóły

逐字逐句

zhú zì zhú jù

słowo za słowo i zdanie za zdanie

word for word and sentence for sentence

Szczegóły

崢嶸歲月

峥嵘岁月

zhēng róng suì yuè

lata godne zapamiętania, miesiące i lata cieżkiego wysiłku

memorable years, months and years of hard struggles

Szczegóły

蒸蒸日上

zhēng zhēng rì shàng

prosperować; kwitnąć

flourish; thrive

Szczegóły

肘腋之患

zhǒu yè zhī huàn

kłopoty idace od tych najbliższych

trouble coming from those closest

Szczegóły

整裝待發

整装待发

zhěng zhuāng dài fā

gotowy i czekający; być gotowym do rozpoczęcia

ready and waiting be ready to start out

Szczegóły

珠圍翠繞

珠围翠绕

zhū wéi cuì rào

być przepięknie wystrojonym; (o kobiecie) być otoczoną przez służące

be gorgeously dressed and richly ornamented (of a woman); be surrounded by attending maids

Szczegóły

朱衣使者

zhū yī shǐ zhě

egzaminator (trad.)

examiner (trad.)

Szczegóły

諸子百家

诸子百家

zhū zǐ bǎi jiā

różne szkoły myśli i ich osiągnięcia w czasach późnej dyn. Zhou

?hist.? various schools of thinkers or their works in late Zhou

Szczegóły

置之腦後

置之脑后

zhì zhī nǎo hòu

przeznaczyć na straty; wyrzucić z umysłu

commit to oblivion; put out of mind

Szczegóły

置諸度外

置诸度外

zhì zhū dù wài

nie myśleć o czymś

give no thought to

Szczegóły

屬垣有耳

属垣有耳

zhǔ yuán yǒu ěr

ściany mają uszy; zawsze ktoś słucha

walls have ears sb.is listening

Szczegóły

走為上著

走为上着

zǒu wèi shàng zhāo

ten który ucieka aby później ponownie walczyć

Szczegóły

總角之交

总角之交

zǒng jiǎo zhī jiāo

przyjaśń z dzieciństwa

hildhood friend

Szczegóły

在此一舉

在此一举

zài cǐ yī jǔ

polegać na tym jednym działaniu

hang upon this single action

Szczegóły

載酒問字

载酒问字

zài jiǔ wèn zì

pilny w nauce i wnikliwy

studious and inquisitive

Szczegóły

在所不辭

在所不辞

zài suǒ bù cí

nie zawahać się w przyszłości by...

will not hesitate to

Szczegóły

載笑載言

载笑载言

zài xiào zài yán

mówić i śmiać się jednocześnie

talk and laugh at the same time

Szczegóły

再造之恩

zài zào zhī ēn

łaska ponownego narodzenia

the grace of rebirth

Szczegóły

賊喊捉賊

贼喊捉贼

zéi hǎn zhuō zéi

złodziej krzyczący "zatrzymać złodzieja!"

thief crying ?Stop thief!?

Szczegóły

賊眉鼠眼

贼眉鼠眼

zéi méi shǔ yǎn

kurwiki w oczach, wyglądać jakby się miało niecne intencje

shifty-eyed; crafty-looking

Szczegóły

賊去關門

贼去关门

zéi qù guān mén

zamknąć wrota stajni po tym jak koń już ukradziony

lock the stable door after the horse is stolen

Szczegóły

鑿空之論

凿空之论

záo kōng zhī lùn

demaskujący i ośmieszający argument; wyszukany argument

debunking argument a farfetched argument

Szczegóły

債多不愁

债多不愁

zhài duō bù chóu

zbyt wiele zobowiązań sprawi że człowiek utraci poczucie odpowiedzialności; Gdy długów jest zbyt wiele, człowiek przestaje się o nie martwić.

Too many obligations will numb a person's sense of responsibility.; When there are too many debts, one stops worrying about them.

Szczegóły

責備求全

责备求全

zé bèi qiú quán

wymagać doskonałości

demand perfection

Szczegóły

嘖有煩言

啧有烦言

zé yǒu fán yán

jest wiele skarg

there are many complaints

Szczegóły

真刀真槍

真刀真枪

zhēn dāo zhēn qiāng

prawdziwa rzecz

the real thing

Szczegóły

針鋒相對

针锋相对

zhēn fēng xiāng duì

diametralnie się różnić; dawać rónoważny podarune; przeciwstawić się komuś działaniem o równej sile

be diametrically opposed; give tit for tat; oppose each other with equal harshness

Szczegóły

針芥相投

针芥相投

zhēn jiè xiāng tóu

Ludzie lubią towarzystwo; wzajemnie się przyciągać (najcz. o dwojgu ludzi)

Human beings are gregarious; be attracted to each other

Szczegóły

真金不怕火煉

真金不怕火炼

zhēn jīn bù pà huǒ liàn

Człowiek o silnej moralności przejdzie każdy surowy test

A person of integrity can stand severe tests.

Szczegóły

真金烈火

zhēn jīn liè huǒ

być wzmocnionym przez walkę z przeciwieństwami

be strengthened by adversity

Szczegóły

珍禽異獸

珍禽异兽

zhēn qín yì shòu

rzedkie praki i zwierzęta

rare birds and beasts

Szczegóły

真情實意

真情实意

zhēn qíng shí yì

czysta szczerość

genuine sincerity

Szczegóły

真人不露相

zhēn rén bù lòu xiàng

Człowiek pewnej wartości nie obnosi się swoją prawdziwą wartością

A man of substance does not like to flaunt his true worth.

Szczegóły

真偽莫辨

真伪莫辨

zhēn wěi mò biàn

nie móc odróżnić prawdziwego od fałszywego, prawdy od fałszu

cannot distinguish between genuine and fake, true and false

Szczegóły

真相畢露

真相毕露

zhēn xiāng bì lù

kompletnie odsłonić prawdziwe oblicze (obaźl.)

have one's true face-identity-color completely exposed

Szczegóły

真心誠意

真心诚意

zhēn xīn chéng yì

całym sercem, szczerze

wholeheartedly; sincerely

Szczegóły

照本宣科

zhào běn xuān kē

spapugować tekst

parrot a text

Szczegóły

照螢映雪

照萤映雪

zhào yíng yìng xuě

studiować pilnie

study diligently

Szczegóły

召之即來,揮之即去

召之即来,挥之即去

zhào zhī jí lái huī zhī jí qù

przyjść natychmiast po przywołaniu; byc na zawołanie o każdej godzinie

come as soon as called; be on call at any hour

Szczegóły

遮地漫天

zhē dì màn tiān

I niebo i ziemia pokryte ciemnością

Both earth and heaven are blotted out.

Szczegóły

詐敗佯輸

诈败佯输

zhà bài yáng shū

pozorować porażkę

feign defeat

Szczegóły

仗馬寒蟬

仗马寒蝉

zhàng mǎ hán chán

ten kto zachowuje dyskretne milczenie

one who maintains a discreet silence

Szczegóły

折衝禦侮

折冲御侮

zhé chōng yù wǔ

odeprzeć wrogą agresję

repel foreign aggression

Szczegóły

折衝尊俎

折冲尊俎

zhé chōng zūn zǔ

wygrać wojnę przy stole negocjacyjnym; ?

win a war at the conference table discharge the duties of a diplomat

Szczegóły

折節讀書

折节读书

zhé jié dú shū

nagle polubić uczenie się

take a sudden liking to studying-learning

Szczegóły

哲人其萎

zhé rén qí wěi

Mądry człowiek umarł (eulogia na pogrzebie)

The wise man is dead. (eulogy at a funeral service)

Szczegóły

朝不保夕

zhāo bù bǎo xī

być w stanie podatnym na niebezpieczeństwo

be in a precarious state

Szczegóły

朝不慮夕

朝不虑夕

zhāo bù lǜ xī

nie być w stanie planować naprzód

be unable to plan ahead

Szczegóły

招財進寶

招财进宝

zhāo cái jìn bǎo

niech bogactwa i skarby napływają (skrol wieszany w sklepach); przynieś bogactwo i skarby (życzenie zdobycia pieniędzy i zamożności

let riches and treasures come in (a store good-luck placard) bring in wealth and treasure (a felicitous wish for making money)

Szczegóły

朝發夕至

朝发夕至

zhāo fā xī zhì

odbyć krótką podróż

make a short journey

Szczegóły

招蜂引蝶

zhāo fēng yǐn dié

przyciągać motyle, flirtować, przyciągać mężczyzn (o kobiecie)

attract bees and butterflies be flirtatious (of a woman); flirt with men

Szczegóły

朝齏暮鹽

朝齑暮盐

zhāo jī mù yán

wieść bardzo ciężkie życie

lead a very hard life

Szczegóły

朝氣蓬勃

朝气蓬勃

zhāo qì péng bó

pełny wigoru, pełny młodzieńczego ducha

full of vigor and vitality; full of youthful spirit

Szczegóły

朝秦暮楚

zhāo qín mù chǔ

kapryśny

f.e. fickle; capricious

Szczegóły

昭如日星

zhāo rú rì xīng

tak oczywisty jak słońce i gwiazdy

as obvious as the sun and the stars

Szczegóły

朝生暮死

zhāo shēng mù sǐ

efemeryczne istnienie, przemijanie

an ephemeral existence; transient

Szczegóły

朝聞夕改

朝闻夕改

zhāo wén xī gǎi

błyskawiczna poprawka

rapid amendment

Szczegóły

朝聞夕死

朝闻夕死

zhāo wén xī sǐ

być gotowym umrzeć aby tylko usłyszeć prawdę

willing to die to hear the truth

Szczegóły

招降納叛

招降纳叛

zhāo xiáng nà pàn

rekrutować dezerteró i zdrajców; oczekiwać uległych i przyjmowac przychylnych

recruit deserters and traitors; welcome the submissive and receive the favorable

Szczegóły

朝陽鳴鳳

朝阳鸣凤

zhāo yáng míng fèng

wyrażone na głos napomnienia

outspoken admonitions

Szczegóły

招搖撞騙

招摇撞骗

zhāo yáo zhuàng piàn

oszukiwać pozując na ważną osobę

swindle by posing as a VIP

Szczegóły

朝饔夕飧

zhāo yōng xī sūn

nie robić nic inego niż jeść i pić

do nothing but eat and drink

Szczegóły

仗勢欺人

仗势欺人

zhàng shì qī rén

wykorzystać władzę, siłę własną lub czyjąś aby zastraszać innych

take advantage of one's or sb. else's power to bully people

Szczegóły

乍暖還寒

乍暖还寒

zhà nuǎn hái hán

zrobić się cieplej, ale okazjonalnie powrócić do chłodów

become warmer but occasionally turn cool

Szczegóły

遮天蔽日

zhē tiān bì rì

zaćmić niebo i słońce; zakryć całe niebo

blot out the sky and the sun; cover all the sky

Szczegóły

遮天蓋地

遮天盖地

zhē tiān gài dì

ukryć-zakryć niebo i ziemię

blot out the sky and cover up the earth; cover the sky and earth

Szczegóły

真心真意

zhēn xīn zhēn yì

szczere życzenie zrobienia czegoś

genuine and sincere desire (to do sth.)

Szczegóły

真贓實犯

真赃实犯

zhēn zāng shí fàn

niezaprzeczalny dowód winy; materialny dowód przestępstwa

irrefutable proof of guilt; material evidence of a crime

Szczegóły

真知灼見

真知灼见

zhēn zhī zhuó jiàn

przenikliwy wgląd

penetrating insight

Szczegóły

沾沾自喜

zhān zhān zì xǐ

być zadowolonym z samego siebie

be pleased with oneself

Szczegóły

鑿鑿有據

凿凿有据

záo záo yǒu jù

wsparty nieobalalnymi dowodami

supported by irrefutable evidence

Szczegóły

賊人膽虛

贼人胆虚

zéi rén dǎn xū

mieć nieczyste sumienie; obawiać się zdemaskowania lub ujawnienia

have a guilty conscience; fear exposure

Szczegóły

掌上明珠

zhǎng shàng míng zhū

ukochana córka

beloved daughter

Szczegóły

長幼有序

长幼有序

zhǎng yòu yǒu xù

szacunek dla starszeństwa

respect for seniority

Szczegóły

摘句尋章

摘句寻章

zhāi jù xún zhāng

pisać kliszami bez oryginalności, bezcelowo trudzić się nad wysłowieniem myśli

write in clichés without originality, labor over the wording in a pointless manner

Szczegóły

張口結舌

张口结舌

zhāng kǒu jié shé

zabrakło (komuś) słów; gapić się z otwartymi ustami ze zdziwienia

be at loss for words; gape with astonishment

Szczegóły

張三李四

张三李四

zhāng sān lǐ sì

ktokolwiek, każdy

any Tom, Dick, or Harry (anyone, a set of nobodies)

Szczegóły

斬草除根

斩草除根

zhǎn cǎo chú gēn

zniszczyć korzenie i gałęzie; usunąć przyczynę problemu

destroy root and branch; eliminate the cause of a trouble

Szczegóły

斬釘截鐵

斩钉截铁

zhǎn dīng jié tiě

erzolytny i zdecydowany

resolute and decisive

Szczegóły

早出晚歸

早出晚归

zǎo chū wǎn guī

(o zajętej osobie) wychodzi wcześnie i wraca późno

go out early and return late (of a busy person)

Szczegóły

早占勿藥

早占勿药

zǎo zhān wù yào

(o chorym) wydobrzeć wcześnie; szybko wyzdrowieć; życzyć komuś wyzdrowienia

have gotten well early (of a sick person); get well very soon; wish sb. a speedy recovery from illness

Szczegóły

贊不絕口

赞不绝口

zàn bù jué kǒu

wylewnie chwalić

praise profusely

Szczegóły

贊嘆不已

赞叹不已

zàn tàn bù yǐ

być pełnym pochwał, chwalić

be full of praise

Szczegóły

造化小兒

造化小儿

zào huà xiǎo ér

los, przeznaczenie

fortune; destiny

Szczegóły

造極登峰

造极登峰

zào jí dēng fēng

osiągnąć szczyt doskonałości

reach the peak of perfection; reach the acme 34-12

Szczegóły

造謠惑眾

造谣惑众

zào yáo huò zhòng

szerzyć plotki aby zwodzić ludzi

spread rumors to confuse people

Szczegóły

造作矯揉

造作矫揉

zào zuò jiǎo róu

dotknięty (czymś negatywnym); sztuczny

affected; artificial

Szczegóły

甑塵釜魚

甑尘釜鱼

zēng chén fǔ yú

stan skrajnej nędzy

a state of stark poverty

Szczegóły

曾參殺人

曾参杀人

zēng shēn shā rén

plotki są przerażające

Rumors are dreadful.

Szczegóły

獐頭鼠目

獐头鼠目

zhāng tóu shǔ mù

godny pogardy, brzydki facet

contemptible, ugly fellow

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.