Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat 一
umysłemrękami gotowego na te słowa człowieka.

(Bez rodowodu)

Autor nieznany. Być może warto poszukać źródła.

Sentencje w bazie Gavagai:

Łączna ilość: 802. Aktualnie widzisz pierwsze 100 sztuk

Power (n): The only narcotic regulated by the SEC instead of the FDA.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

One man gets nothing but discord out of a piano; another gets harmony. No one claims the piano is at fault. Life is about the same. The discord is there, and the harmony is there. Study to play it correctly, and it will give forth the beauty; play it falsely, and it will give forth the ugliness. Life is not at fault.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 1

Passion will not be commanded. It commands us . . .

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 1

Życie nie poddane dogłębnemu sprawdzeniu nie jest warte przeżycia.

The unexamined life is not worth living.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 3 Tagi: ..3.. Ludzkie-Życie Życie Sprawdzać

Gdy mówią, że szanse są przeciw tobie, postaw na swoje serce i udowodnij im, że się mylą.

When they say the odds are against you, bet on your heart and prove them wrong."

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 1

Ojciec nie jest ani kotwicą, która nas powstrzymuje, ani żaglem, dzięki któremu dotrzemy. Jest światłem przewodnim, którego miłość pokazuje nam drogę.

A father is neither an anchor to hold us back, nor a sail to take us there, but a guiding light whose love shows us the way.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 2 Tagi: ..4.. Ludzkie-Życie Światło Droga Ojciec

Support bacteria. They're the only culture some people have.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 1

To, że nikt cię nie rozumie jeszcze nie czyni cię artystą.

The fact that no one understands you doesn't make you an artist.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 2 Tagi: ..3.. Artysta Fakty Rozumieć

Love has nothing to do with what you are expecting to get, it's what you are expected to give - which is everything.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 1

Myślę, że jest to najbardziej niezwykły zbiór talentów, ludzkiej wiedzy, który kiedykolwiek został zebrany w Białym Domu, z możliwym wyjątkiem, gdy Thomas Jefferson jadł sam.

I think this is the most extraordinary collection of talent, of human knowledge, that has ever been gathered together at the White House, with the possible exception of when Thomas Jefferson dined alone.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Some people have a large circle of friends while others have only friends that they like.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Trudno o pewniejsza oznakę nienormalności jak powtarzanie w kołko tego samego i oczekiwanie, że otrzyma się inne wyniki.

Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji https://www.quora.com/Did-Einstein-really-define-insanity-as-doing-the-same-thing-over-and-over-again-and-expecting-different-results http://www.news.hypercrit.net/2012/11/13/einstein-on-misattribution-i-probably-didnt-say-that/
Zobacz Głębia: 4 Tagi: ..3.. Szaleństwo Wynik Oczekiwać

A well-regulated population being necessary to the security of a police state, the right of the Government to keep and destroy arms shall not be infringed." -- a cynical look at how gun-grabbers read the second amendment, from Vin at http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/8786/drega.htm

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 6

Government is not reason, and it is not eloquence; it is force! Like fire, it is a dangerous servant and a fearful master: never for a moment should it be left to irresponsible action." -- A popular Americanism of unknown origin, usually attributed to George Washington, although no one I know of has proven his authorship. Nomatter, it's true, it's popular, and I won't let it die. You may as well attribute it to yourself to avoid getting sidetracked into arguments about quotations instead of about rights. Using unverifiable quotations plays into the hands of the enemies of individual rights, as they can then focus only on the quotations, and not the concepts.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 6

Geniusz to taki, który strzela do czegoś, czego nikt inny nie widzi, i trafia.

A genius is one who shoots at something no one else can see, and hits it.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 8 Tagi: ..4.. Geniusz Inni Trafiać Widzieć

Dwa rodzaje pisarzy są geniuszami – ci co myślą, i ci co sprawiają że inni ludzie zaczynają myśleć.

Two sorts of writers possess genius: those who think, and those who cause others to think.

兩類作家自有天賦:一種深深思考,一種使人思考。

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: Tagi: ..4.. Geniusz Inni Myśleć Pisarz

Genius is an infinite capacity for giving pains.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Genius: 1. to believe your own thought. To believe that what is true for you is ultimately true. 2. a sledgehammer. 3. the fruit of labour and thought. 4. soul. 5. the ability to put into effect what is in your mind. 6. something one can become.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

So few people think. When we find one who really does, we call him a genius.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Time is an illusion perpetrated by the manufacturers of space.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Death is nature's way of telling you to slow down.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Enough research will tend to support your theory

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

A man without religion is like a fish without a bicycle.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Among economists, the real world is often a special case.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Nie wściekaj się - wyrównaj rachunki.

Don't get mad -- get even.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 5 Tagi: ..2.. Szalony Wyrównać-Rachunki

Jeśli widzisz człowieka zbliżającego się z widoczną intencją czynienia dobrze... uciekaj i ratuj swoje życie.

If you see a man approaching you with the obvious intent of doing you good, you should run for your life.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 9

ARE WE HAVING A RELATIONSHIP -- Or just doing research on each other?

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

You have some of my favourite problems. WONDERFUL!

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Nobody notices when things go right.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

If you hit two keys on the typewriter, the one you don't want hits the paper.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Washing your car to make it rain doesn't work.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

We say we love flowers, yet we pluck them. We say we love trees, yet we cut them down. And people still wonder why some are afraid when told they are loved.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

He who angers you conquers you.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

the great pleasure of a dog is that you may make a fool of yourself with him and not only will he not scold you but he will make a fool of himself too.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage, and those who manage what they do not understand.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

If it's not on fire then it's a software problem.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Sometimes the people you expect to kick you when you're down will be the ones to help you get back up.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Słowo „polityka” (ang. politics) składa się z dwóch słów: „poly” oznaczającego wiele oraz „ticks” (ang. kleszcze), oznaczające spijające krew pasożyty.

The word ‘politics’ is made up of two words: ‘poly’, meaning many; and ‘ticks’, meaning blood sucking parasites"

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 9 Tagi: ..5.. Polityka Politycy Słowo Znaczenie Pasożyt

After all is said and done, a lot more will be said than done.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Yesterday is a canceled check. Tomorrow is a promissory note. Today is cash...Spend it wisely.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

The saddest moment in a person's life comes but once.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Prawdziwy czarny pas jest białym pasem początkującego, splamionego zaschniętą krwią i potem swojego właściciela.

The true Black Belt is the white belt of a beginner, stained by the dried blood of and sweat of the owner.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 9 Tagi: ..4.. Czarny-Pas Krew Pot Początkujący

Nie ma czegoś takiego jak szczęście, są tylko słabsze odcienie melancholii.

There is no such thing as happiness, only lesser shades of melancholy.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 5 Tagi: ..2.. Szczęście Melancholia

The road to success is dotted with many tempting parking spaces.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

History doesn't repeat itself. Historians merely repeat each other.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

You may be disappointed if you fail, but you are doomed if you don't try.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Remember: Ginger Rogers did everything that Fred Estair did, but she did it backwards and in high heels.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Success is the greatest revenge.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Love shall wait for its proper time.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Will power is eating just one salted peanut.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Tell a man that there are 400 billion stars and he'll believe you. Tell him a bench has wet paint and he has to touch it.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

I do whatever the little voices in my head tell me to.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

God gave people a mouth that closes and ears that don't, which should tell us something.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Love is like playing the piano. First you must learn to play by the rules, then you must forget the rules and play from your heart.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

I'm a clown. That's my sole mechanism of defense. Very few people will go out of their way to punish a clown.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

You can lead a horticulture but you can't make her think.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji

https://www.phrases.org.uk/meanings/418100.html

Zobacz Głębia: 7

Czasem chciałbym być tym, kim byłem wtedy, gdy chciałem być tym, kim jestem teraz.

Sometimes I really wish I could be what I was when I wanted to be what I am now.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji

https://quoteinvestigator.com/2018/05/02/now/

Zobacz Głębia: 10 Tagi: ..3.. Zmieniać-Się Nostalgia Życie

I asked for everything so I could enjoy life. Instead, He gave me life so I could enjoy everything.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

To understand recursion, you must first understand recursion.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Give me the strength to change the things I can, the grace to accept the things I cannot, and a great big bag of money.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

I'm not worried about the bullet with my name on it... just the thousands out there marked 'Occupant.'

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Those who complain how the ball bounces are often the ones who dropped it.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

There is little difference in people, but that little difference makes a big difference. The little difference is attitude. The big difference is whether the attitude is positive or negative.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Losers let it happen. WINNERS MAKE IT HAPPEN. Losers always have an excuse. WINNERS ALWAYS HAVE AN IDEA. Losers identify with problems. WINNERS IDENTIFY WITH SOLUTIONS. Losers say, 'it might be possible, but it's too difficult.' WINNERS SAY, 'IT MIGHT BE DIFFICULT, BUT IT'S ALWAYS POSSIBLE.'

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

RISK MORE than others think is safe. CARE MORE than others think is wise. DREAM MORE than others think is practical. EXPECT MORE than others think is possible.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Don't be afraid of the space between your dreams and reality. If you can dream it, you can make it so.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Don't be a BEN brother, should have been, would hve been, could have been, or might have been.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Don't tell my mother I work in an advertising agency - she thinks I play the piano in a whore house.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

A high percentage of persons over sixty commit suicide.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Be still and know that I am with you.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Ever notice that the area of a department store containing completely useless objects is called 'gifts?'

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

You've got to dance like no one's watching and love like it's never going to hurt.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Keep your words sweet—you may have to eat them.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

When the world is falling apart around you, drink tea.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Life is a whim of several billion cells to be you for a while.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

If you only had one phone call to make before you die, who would you call? -What would you say? - And why are you waiting?

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

The work will wait while you show the child the rainbow, but the rainbow won't wait while you do the work.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

A part of you has grown in me. And so you see, it's you and me together forever and never apart, maybe in distance, but never in heart.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

A friend is one to whom you can pour out the contents of your heart, chaff and grain alike. Knowing that the gentlest of hands will take and sift it, keep what is worth keeping and with a breath of kindness, blow the rest away.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

What orbit of the planets has put you and me in this place, at this moment? Where time takes a breath, and we dance on the edge of our dreams?

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

If we deny love that is given to us, if we refuse to give love because we fear pain or loss, then our lives will be empty, our loss greater.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Remember, we all stumble, every one of us. That's why it's a comfort to go hand-in-hand.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

To the world you may be just one person. To the person you may be the world.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

To a man with a hammer, everything looks like a nail.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

There are no such things as strangers, only friends that we have not yet met.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Just because you're paranoid doesn't mean that they're not out to get you.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

There's nothing wrong with building dream castles as long as you don't try to move in.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Love is the fire of life; it either consumes or purifies.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Treat everyone with politeness, even those who are rude to you--not because they are nice, but because you are.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

And when the future hinges on the next words that are said, Don't let logic interfere, believe your heart instead.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Every job is a self-portrait of the person who does it. Autograph your work with excellence.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

We must accept the truth, even if ti changes our point of view.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Worry is a thin stream of fear trickling throuhg the mind. If you don't take action, it cut's a channel into which all other thoughts are drained.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Every morning in Africa, a gazelle wakes up. It knows it must outrun the fastest lion or it will be killed. Every morning in Africa, a lion wakes up. It knows it must run faster than the slowest gazelle, or it will starve. It doesn't matter whether you are a lion or a gazelle - when the sun comes up, you'd better be running.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Your biggest challenge isn't someone else. It's the ache in your lungs and the burning in your legs, and the voice inside you that yells 'CAN'T", but you don't listen. You just push harder. And then you hear the voice whisper 'can'. And you discover that the person you thought you were is no match for the one you really are.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Stand up for what is right even if you are standing alone.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Don't try to get even...get ahead !

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Freedom also includes the right to mismanage your own affairs.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

It is quite impossible to guarantee world peace. But is should be possible to guarantee world freedom.

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Can you see the real me?

(Bez rodowodu) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora: 0

(brak fragmentów)

Nota biograficzna

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe: aaa

Sztuka wojny, 36 forteli, Sun Tzu, historia Chin, kultura chińska, piękne opowieści, pięken sentencje, najlepsze tłumaczenie Sztuka wojny (The Art of War)